07. oktober 2017 · Kommentarer inaktiverade för #MACBETT 2018, Raising the bar for Education. · Categories: Information, Nyheter

Mankind – Artificial Intelligence – Connectivity.

Välkommen till Macsupports resa till BETT 23-26 januari 2018 för beslutsfattare inom skolan, skolchefer och lärare i ledande position.

Temat för resan är hur vi människor påverkas och utvecklas av att leva i en ständigt uppkopplad värld med allt smartare teknologiska stöd och vad det betyder för skolan. Hjärnforskning och artificiell intelligens är två fält där utvecklingen nu går med rasande fart. Vi fördjupar oss i hur detta påverkar förutsättningarna för att bedriva skola idag och på längre sikt. Resan genomförs med ledande experter inom neurologi och artificiell intelligens.

Som formell eller informell ledare i din verksamhet kommer du dels att få med dig en ökad insikt kring den samhällsomvandling som sker och dess implikationer för att bedriva skolverksamhet likväl som konkreta planer för hur ni kan förverkliga de nya skrivelserna i läroplanen på din enhet under 2018.

Med på resan har vi Christer Holger, grundare av Skapaskolan Huddinge, The Learning Lab och visionär inom digitalisering av skola samt några ännu ej namngivna experter inom området.

Program:

  • 23 jan ankomst till hotellet
  • 24 jan seminariedag på temat Mankind – Artificial Intelligence – Connectivity
  • 25 jan möjlighet till deltagande på:
    • Apple Leadership Summit
    • Processledning inför er framtid
    • Besök på The BETT Show
  • 26 jan skolbesök på intressanta skolor i London och därefter hemfärd.

Vi kommer att bo på The Marleybone Hotell i centrala London

Välkommen att boka din plats här.

Comments closed.