MacSupport har ett stort antal konsulter som är experter på Apples plattform och hur den kan integreras med andra ledande produkter och teknologier. Våra konsulter anlitas för en mängd olika typer av uppdrag allt från vardagligt underhåll av klienter och servers till konsultativ rådgivning om hur Apples teknologi bäst kan implementeras i en redan befintlig miljö.

Ett flertal av dessa konsulter har även pedagogiska kvalitéer och genomför ofta utbildningar riktad både mot slutanvändare och våra kunders tekniska IT-personal.

Kontakta oss för ett möte om hur vi kan hjälpa er i er verksamhet.