En viktig del av vår verksamhet bygger på konsultationer hos kunden inom olika kunskapsområden: undersökning och utvärdering av befintligt produktionsflöde; migration mellan olika operativtsystem (Windows till Macintosh och tvärtom); automatisering av produktionsflödet; kontroll av digitalt material (annonsproduktion och färdiga sidor); programmering av plugins för Adobes applikationer och extensions för Quark; VBS- och Applescript.

Grunden för allt informationsutbyte är att vi kan tala med varandra. Dagens kommunikationsvägar öppnar helt nya möjligheter för spridning av information. Det är möjligt att ta fram en broschyr eller produkt och när den är färdig producera den var som helst i världen i samma ögonblick. Förutsatt att man har en fungerande kommunikationmetod.

Snabb kommunikation betyder också möjlighet till interaktivt och samordning mellan deltagare på olika orter. Möjligheterna begränsas i stort sett bara av fantasin.

Vi bygger kommunikation. Vi säljer och installerar utrustning för alla typer av digitalt informationsutbyte. Det kan gälla server för webb, mail, eller ftp etc. Vi optimerar programmen och anpassar systemet och gör design allt efter dina önskemål.

Mediadatabaser (Digital Asset Management)

Databasstöd för publicering och kontroll är ett måste i en produktiv verksamhet. Produktionssystemet blir en allt mer integrerad del i informationsdistributionen. Kravet på aktualitet och att kunna producera information för många olika publiceringsmetoder är redan en realitet och ett starkt konkurrensmedel.

Det första steget in denna typ av publiceringssystem är att ordna och koppla informationen till en mediadatabas. I dag är det främst funktioner som rör produktionen och möjligheten att publicera objekt (bilddatabaser) som efterfrågas men många företag har börjat förstå vikten av det totala begreppet ”Digital Asset Management”.

Olika publiceringsmetoder kräver olika typer av bilder. I dag sker anpassningen till publiceringsmetoden av olika företag med olika inriktning. Resultatet blir också olika, vilket kan vara förödande när färgen är det viktiga ( t ex bilar, kläder, möbler).

Vi har lång erfarenhet av denna lösning och kan i dag erbjuda system som bygger på ICC (International Color Consortium). Arbetet kan innebära allt från provtryckning och framtagande av ICC-profiler för tryckpressar till kalibrering av bildskärmar eller kompletta system med inställning av hård och mjukvara för att hantera färgstyrningen i produktionen.

Color Management är inte bara ett sätt att bredda sitt verksamhetsområde utan också ett sätt att öka lönsamheten och kvaliteten.