Kursbeskrivning
Vare sig företaget har använt iOS länge eller är ny till plattformen kommer säkerhet oundvikligen upp till diskussion. I denna dagslånga workshop lär sig deltagaren om de säkerhets och skyddsmekanismer som är inbyggda i iOS. Efter kursen bör deltagaren kunna förklara varför iOS är den säkraste mobila plattformen.

Lämpliga deltagare
– IT proffs som är ansvariga för utrullning och hantering av iOS enheter.
– Tekniska säljare som behöver kunna hjälpa sina kunder i köpprocessen av iOS enheter.

Förkunskaper
Innan du går denna kurs bör du ha följande förkunskaper:

  • Vana vid iOS

Detta lär du dig:

  • Identify the security and privacy posture for a device after the completion of Setup Assistant
  • Explain the importance of a device passcode in protecting user and company data
  • Describe the built-in features of iOS that help keep user and company data separate
  • Identify strategies to ensure that data is encrypted when sent over networks to trusted hosts
  • Respond to misconceptions related to iOS security and privacy
  • Help plan the security and privacy strategy for a successful iOS deployment

Kurslitteratur
Elevhandledning och övningsmaterial

Kurslängd
En dag

Språk
Genomgångar på svenska, litteratur och övningar på engelska

Pris
Kurskostnad: 6 900 kr exkl moms, inklusive kurslitteratur.
Maximalt 6 deltagare.
Privat kurs, hos kund i Sverige, 34 500 kr exkl moms, inklusive kurslitteratur.