MacSupport Education är certifierad Apple Solution Expert för skolor och arbetar uteslutande med IT-lösningar för svenska grund- och gymnasieskolan. Vi finns i Stockholm, Västerås, Göteborg, Malmö, Kristianstad och Borlänge. Vår uppgift är att på bästa sätt ge stöd åt skolor som står i förändringsarbetet med den nya tekniken/pedagogiken.

Vi levererar elevdatorer/surfplattor, mjukvara, support och utbildning till grund- och gymnasieskolor i Sverige sedan 1986. Prata med oss om ni har funderingar kring datorn i skolan och 1-till-1. Vi arrangerar studiebesök, diskuterar datorn som pedagogiskt redskap och hjälper till att ta fram en passande lösning för din skola.

Vi har ett antal referensskolor runt om i Sverige som vi är stolta över. Katrineholms Kommun, Västerås Stad och Göteborgs Stad är kunder som vi har ett nära samarbete med. Läs mer om referenserna här.

MacSupport styrka ligger i det faktum att vi förutom den personal som enbart arbetar med skolfrågor har över 100 anställda såsom IT-tekniker/konsulter med dokumenterad god kunskap om hur IT-teknologi fungerar tekniskt men också på applikationsnivå. Det innebär bl.a. att vi med egen personal hanterar allt från reparation datorer till tekniska frågor som uppstår när det gäller att integrera Mac i skolan tillsammans med redan befintliga IT-strukturer.

Med oss kan du mer!

Utveckla din skola med pedagogik och teknik

  • Inspiration och utbildningar
  • Planera och genomföra fullständigt projekt för en dator till varje elev
  • Trådlösa nätverk för datorer och iPads
  • Egen service- och supportavdelning som säkerställer kvalitet
  • Effektiv administration av datorer och iPads
  • Integration av datorer och iPads
  • Ta fram plattformat för utbyte av information
  • Programutveckling för iPad och iPhone


Apple i undervisningen

För mer information se >>