Kommunikation

Grunden för allt informationsutbyte är att vi kan tala med varandra.
Dagens kommunikationsvägar öppnar helt nya möjligheter för spridning av information. Det är möjligt att ta fram en broschyr eller produkt och när den är färdig producera den var som helst i världen i samma ögonblick. Förutsatt att man har en fungerande kommunikationmetod.

Snabb kommunikation betyder också möjlighet till interaktivt och samordnat arbete mellan deltagare på olika orter. Möjligheterna begränsas i stort sett bara av fantasin.

MacSupports konsultavdelning bygger kommunikation. Vi säljer och installerar utrustning för alla typer av digitalt informationsutbyte. Det kan gälla server för webb, mail, eller ftp etc. Vi optimerar programmen och anpassar systemet och gör design allt efter dina önskemål.

Support

Vilken strategi ska ert företag välja?
Support på grafiska system ställer stora krav på leverantören. Det räcker inte med kunskap om datorer eller olika operativsystem man måste också kunna grafisk produktion och integrering av i olika datormiljöer.

Vi inom MacSupport-gruppen kan grafiska system och vi kan hantera både MacOS, Windows och UNIX. Vi kan också ge support och utbildning på de program som du använder för din produktion. Vi kan också leverera tillbehör, reservdelar och ny utrustning.